املاک مشاورین خزرشهر

خرید و فروش ویلا در شهرک خزرشهر و دریاکنار 1018 130 0930

املاک مشاورین خزرشهر

خرید و فروش ویلا در شهرک خزرشهر و دریاکنار 1018 130 0930

املاک مشاورین خزرشهر

این سایت در زمینه خرید و فروش ویلا در شهرک دریاکنار و خزرشهر فعالیت میکند
09301301018

آخرین نظرات


پروژه های ویلایی اجرا شده (شرکت مشاورین خزرشهر)

ساخت ویلا در خزرشهر

**********************************************

پروژه های ویلایی اجرا شده شرکت مشاورین خزرشهر

نام پروژه: پروژه آقای حسن زاده

مجری پروژه: آقای حسین کمالی (شرکت مشاورین خزرشهر)

مکان پروژه: شهرک خزرشهر جنوبیپروژه نرگس سه در خزرشهر جنوبی


نام پروژه: نرگس سوم ویلای 30

مجری پروژه: آقای حسین کمالی (شرکت مشاورین خزرشهر)

مکان پروژه: شهرک خزرشهر جنوبیپروژه آقای کاظمی در خزرشهر جنوبی


نام پروژه: پروژه آقای کاظمی (کوچه یاس دوم)

مجری پروژه: آقای حسین کمالی (شرکت مشاورین خزرشهر)

مکان پروژه: شهرک خزرشهر جنوبیپروژه یاس چهاردهم در خزرشهر جنوبی


نام پروژه: پروژه یاس چهاردهم (در حال اجرا)

مجری پروژه: آقای حسین کمالی (شرکت مشاورین خزرشهر)

مکان پروژه: شهرک خزرشهر جنوبی


توجه:  پروژه های اجرا شده در خزرشهر شمالی بزودی در سایت قرار داده خواهد شد.


***************************************************************************


آدرس دفتر مرکزی:


شهرک خزرشهر شمالی - دریای دوازدهم - دفتر مشاورین خزرشهر

تلفن تماس:


1018 130 0930

2khazarshahr@gmail.com